Steg 1. Anläggning Steg 2. Utförande Steg 3. Ventil/rör val Steg 4. Flöde och tryckfall Steg 5. Pumpsats Steg 6. Tillbehör
VARISHUNT
 
ProSHUNT
Dimensioneringsprogram för Siemens grupper av Varishunt utförande.
För beräkning av Reglerhunt och Easyshunt besök https://siemens.proshunt.shuntunits.com
Anläggning:  
Posnr:  
Märke:  
     
Shuntgrupp för:  
    Värme
Kyla
Värmeåtervinning