Steg 1. Anläggning Steg 2. Utförande Steg 3. Ventil/rör val Steg 4. Flöde och tryckfall Steg 5. Pumpsats Steg 6. Tillbehör
EasyShunt
VARISHUNT
Reglershunt
OPTIMA Shunt
 
ProSHUNT
Dimensioneringsprogram för Siemens shuntgrupper.
Utifrån anläggningsspecifika data beräknas en optimal shuntgrupp ink. styrventil,
injusteringsventil, pump och valbara tillbehör
Anläggning:  
Posnr:  
Märke:  
     
Shuntgrupp för:  
    Värme
Kyla
Värmeåtervinning